بند مچ پا برای دستگاه کابل

  • بند مچ پا برای ماشین های کابل

    بند مچ پا برای ماشین های کابل

    بند مچ پا سنگین: کاف مچ پا برای ماشین های کابلی از بهترین مواد با کیفیت نئوپرن، نوار چسب و حلقه های فلزی نایلون ممتاز ساخته شده است.به عنوان مثال یک جزئیات کوچک: نوار چسب استفاده شده از نایلون ساخته شده است، نه پارچه ترکیبی بی کیفیت یا پلی استر.نوار نایلونی دوام بیشتری دارد و احساس راحتی می کند.