دسته یک دست

  • دسته یک دست

    دسته یک دست

    بهترین برای تمرینات عملکردی: دستگیره D-Shape Single Stirrup Overlord برای بهترین تجربه در باشگاه طراحی شده است.این برای بسیاری از تمرینات عملکردی از جمله تمرینات دو سر بازو، عضلات سه سر، عضلات پشت، قفسه سینه یا پرواز متقاطع، بالا کشیدن و پایین آمدن بالا مناسب است.صرف نظر از وزن، چسبندگی قوی آن به کاربر این امکان را می دهد که تمرین قوی انجام دهد.