طناب سه سر تکی

  • طناب سه سر تکی

    طناب سه سر تکی

    کیت طناب سه سر بازو تکی تناسب اندام Overlord Fitness Single Single Pull Down کیت سه سر بازویی سنگین برای گرفتن آسان و اتصال کابل بدون لغزش ایده آل برای ورزشگاه خانگی.